Gabriel Loci

The unique area of Gabriel Loci belongs to the investment group, Cimex Invest, which is one of the leading players in the Czech real estate business. The company has a tradition of more than 20 years and can boast of being regularly included in a prestigious list of the top 100 Czech companies. Its portfolio is comprised of many commercial properties with a focus on hotel projects and administrative buildings. A member of Cimex Invest is the hotel chain, Orea Hotels & Resorts.

CIMEX Invest bought the property in 2020 and spent several months renovating it partially. The result was an unprecedented interest in this original historical site in the center of Prague, which was crowned last autumn when Gabriel Loci hosted two art events, the Mercedes-Benz Prague Fashion Week and Designblok.

Gabriel Loci and the Church of the Annunciation are currently sought-after locations, where history meets new trends and technologies to create unforgettable experiences for anyone who decides to rent it. Thanks to the variety of venues and turnkey services, the place will satisfy even the most demanding customers. It is an excellent location for any social events, such as corporate events, conferences, parties, concerts, theatre performances, and fashion shows.

In order to support Czech and Slovak artists, Cimex Invest also offers the rooms of Gabriel Loci as artists’ studios. There are rooms from 17m2 to 500m2 and several halls that can be used for temporary or permanent exhibitions.

Media

KLÁŠTER PLNÝ STAROVĚKÉHO EGYPTA

Na Smíchově stojí světový kulturní unikát, jehož zapomenuté poklady se nyní začínají odkrývat Dnes se mu říká Gabriel Loci. Tak monumentální komplex s charakteristickou cihlovou fasádou připomínající staré anglické sídlo tyčící

Read More »

History

V roce 1888 dorazil ze Salcburku do Prahy vlak s 21 truhlami a 16 řádovými sestrami z benediktinského kláštera Nonnberg vyznávajícími beuronské učení.
2020
1993
1919
1910
1895
1893
1891
1889
1888

Uvítal je Benedikt Sauter, představený beuronského kláštera Emauzy v Praze, jediné české pobočky tohoto významného katolického řeholního hnutí. Beuroni představují odnož benediktinských mnichů, která vznikla v 2. polovině 19. století v reakci na tvrdá sekularizační opatření Napoleona ve Francii a Bismarcka v Prusku. Benediktinští mniši tehdy odešli do okolních zemí a v roce 1861 se dva z nich vrátili do Německa s cílem obnovit klášterní život podle benediktinského hesla Ora et labora. Usídlili se v obci Beuron, která záhy dala název celému hnutí. Beuronští mniši kladli velký důraz na umělecké pojetí víry a pečlivě malovali své svaté i zdobili veškeré užitné i rituální předměty. V Čechách osídlili v roce 1880 klášter Emauzy a těšili se velké přízni Pražanů i mecenášů. Dokonce natolik, že kardinál Schwarzenberg pozval do Čech i jeptišky z beuronského kláštera Nonnberg, aby zde založily ženský řád.

Nápad zaujal hraběnku Gabrielu Sweerts-Sporck, která poskytla 1 milion zlatých na stavbu nového kláštera, který dostal jméno podle jejího patrona. Jako vhodné místo byl vybrán viniční svah na Smíchovem, obcí blízko Prahy. Za čtyři roky (1881-1891) byl rozsáhlý objekt hotový, výzdoba pokračovala až do první světové války. Jeho podoba vychází z belgického kláštera Maredsous, který se tehdy dokončoval. Na pražské stavbě se podíleli právě mniši z Belgie, Gislen Béthun a Hildebrand de Hemptinne, kteří do kláštera sv. Gabriela zakomponovali mnoho stejných prvků ze své předchozí stavby. Nejedná se čistě o beuronské styl, stavba je spíše kombinací novorománského a novogotického slohu. O to víc se beuronské kánon uplatnil ve vnitřní bohaté výzdobě. Dostatek movitých donátorů, resp. donátorek z řad šlechty zajistil velkorysé finanční prostředky na provoz i bohatou vnitřní výzdobu kostela i kláštera. Vytvořil ji malíř Peter Dezider z Lenz a podílely se na ní samy sestry pod dohledem mnichů z Emau a belgických architektů stavby.

Do kláštera se nastěhovalo 16 zakládajících řádových sester a postupně přibývaly další, především německé národnosti. Z celkem 134 sester jich bylo z německých šlechtických rodin žijících v Čechách jen pět, k české národnosti se přihlásily dvě. O mnohých se však nedaly dohledat podrobnější informace. Většinová německá příslušnost určila do velké míry odmítavý postoj okolí po první světové válce a rozhodnutí řádové abatyše areál v roce 1919 prodat Ministerstvu pošt a telegrafů a odejít se všemi sestrami do Bertholdsteinu. Za spíše symbolickou cenu si řád vymínil uchovat kostel Zvěstování Panny Marie otevřený pro veřejné bohoslužby. Ministerstvo v klášteře zřídilo Poštovní úřad šekový a posléze Poštovní spořitelnu., které zde měly do roku 1931 kanceláře i trezory cenin, pak zde fungovalo Poštovní muzeum (do roku 2012), po druhé světové válce Poštovní poukázková ústředna, v roce 1998 Ředitelství pošt.

Historický areál měl ale velké nároky na údržbu a potřebám České pošty už neyhovoval. Od roku 2016 se jej proto snažila prodat ve veřejných dražbách. Úspěšná byla až čtvrtá, kdy komplex koupila za 353 milionů korun společnost Cimex Invest, která má s obnovou historických památek bohaté zkušenosti (například Poštovní Dvůr v Karlových Varech).